flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Заява про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю

Савранського районного

суду  Одеської області

вул. Генерала Карначова, буд. 5,

смт. Саврань, 66200

 

                                                             Заявник:   П.І.Б.______________________

дата народження____________

зареєстрована: ______________

___________________________

фактично проживає :

___________________________

___________________________

номер телефону (за наявності)

 

                                        Заінтересована особа: ___________________________

___________________________

___________________________
                     (адреса)

Заява

про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю

 

_________________20_____ року в Прокуратуру ___________ із заявою звернулася ______________________________________,

в якій зазначила, що вона є матір'ю _________________________________, затриманого ________________________року.

При затриманні у _________________________ була вилучена карта, на рахунку якої був грошовий залишок у розмірі більше 2000 гривень.

В день затримання ______________________року з вилученої картки було знято 200 грн., а 16.04.2009 року, коли її син знаходився

в ізоляторі, було знято по 500 грн. Чотири рази в різних банкоматах в загальній сумі 2000 грн. невідомою особою.  

Згідно ст. 347 ЦПК України, заява  про розкриття банком інформації,  яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної

особи у випадках, встановлених законом,  подається  до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.  

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта ( в тому

числі  відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.  

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.  

Прокуратурою ________ був зроблений запит у ПАТ КБ «Приватбанк» за № ________ від 02.11.2009 року з вимогою представити в

найкоротші строки в прокуратуру міста __________ наступну інформацію: список операцій, проведених з кредитною картою на

ім'я ____________________________ VISA Gold Card  за № ___________ за період з 08.03.2009 року до теперішнього часу з вказівкою

дати, часу і виду операції № і розташування банкомату і т. д.; інформацію з пристроїв відеонагляду і фіксації на відповідних банкоматах,

з яких проводилося зняття грошових коштів.  

Однак ПАТ КБ «Приватбанк»  в особі керівника Напряму операційно – правової роботи ГУ ___________________________ відмовився

представити інформацію по даному запиту, посилаючись на те що у запиті міститься вимога стосовно кредитної

картки __________________________________.

Зважаючи на те, що правові підстави для задоволення запиту відсутні, так як банк не має права надати банківську таємницю,

інформацію стосовно кредитної картки _________________________, як того вимагає запит та звертав увагу Прокуратури на те що,

згідно ст. 62 Конституції України та норм КПК України не можуть бути доказами документи, отримані з порушенням діючого законодавства.  

Згідно ст. 121 Конституції України, на органи прокуратури України покладається представництво інтересів громадян або держави в

судах, у випадках визначених законом.  

Відповідно ст. 20 Закону України «Про прокуратуру», прокурор або його заступник при виявленні порушень закону має право звернутися

до суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб.  

Згідно  ст. 36-1 Закону України "Про прокуратуру" визначено, що підставою представництва прокурором в суді інтересів держави є

наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльність)

фізичних або юридичних осіб, що вичиняються у відносинах між ними або з державою.  

Підставою звернення до суду є наступне: прокуратурою м. ________ проводиться перевірка у порядку ст. 97 КПК України за фактом зникнення

грошових коштів з кредитної карти _______________________. Проведеною прокуратурою міста перевіркою додержання діючого законодавства

України встановлено:

Згідно з п.2 ч. 1 ст. 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську

таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.  

Згідно ст. 1076 ЦК України та ст.60 Закону №2121, будь-яка інформація, що стосується клієнта, якою банк володіє на законних підставах, є

банківською таємницею (за винятком, якщо така інформація складає державну таємницю).  

У відповідності до п. 1 ст. 1076 ЦК України, відомості, що складають банківську таємницю, можуть бути надані банком органам державної влади та

їх посадовим особам виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом №2121.  

Керуючись вищенаведеними нормами та Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженими постановою

правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, обслуговуючий банк зобов'язаний виконати письмові вимоги суду загальної юрисдикції,

а також ухвалені ними рішення (постанови) про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України.

(Постанова Національного банку України від 14.07.2006 №267 "Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської

таємниці " зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 за .N"2935/12809 і набрала чинності з 14.08.2006 р.).  

Вказані обставини підтверджуються наданими суду доказами.  

Прокурор має відповідні повноваження на розкриття для нього таких відомостей, про те, що  органи прокуратури мають право на підставі рішення суду

одержувати відомості від установ банків, які містять банківську таємницю відносно юридичних та фізичних осіб у встановлених законом випадках.    

Відповідно до ч.4 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» забороняється надавати інформацію про клієнтів банку, навіть якщо їх імена

зазначені у документах, угодах та операціях клієнта. Дана заборона вказана також і в п.3.5 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.                                

 Керуючись  ст. ст.20, 36-1 Закону України «Про прокуратуру», ст. 1076 ЦК України, ст.ст. 293, 347, 348,  ЦПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України

«Про банки і банківську діяльність», - 

ПРОШУ:

Зобов’язати ________ філію «Приватбанк» розкрити та надати прокурору міста ___________ інформацію, що містить банківську таємницю

відносно ___________________шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів (список операцій) по кредитній карті на

ім’я ________________________VISA Gold Card  за №___________ з вказівкою дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування банкомату,

з якого здійснювалось зняття коштів, за період з 01.03.2009 року по 01.11.2009 року.  

Надати прокурору _______________________ інформацію з пристроїв відео спостереження та фіксації на відповідних банкоматах, з яких здійснювалось зняття коштів.  

Допустити негайне виконання рішення.

 

 

Додатки:

 

 

_________________                                                                          _______________________

Дата                                                                                                            Підпис