flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради України у 2014 році

ГРАФІК ЧЕРГУВАННЯ  У ПЕРІОД ПРОХОДЖЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ З ПОЗАЧЕРГОВИХ   ВИБОРІВ  ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 26 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ

 
24 жовтня 2014 року
Суддя, голова суду
Лепеха В.А.
З 8.00 до 24.00 години
Тел. 3-14-49
Заступник керівника апарату суду
Бершадська О.А.
З 8.00 до 24.00 години
Тел. 3-30-88
Помічник судді
Розгон А.В.
З 8.00 до 24.00 години
Тел. 3-12-07
Секретар судових засідань
Пустовіт С.П.
З 8.00 до 24.00 години
Тел. 3-12-07
25 жовтня 2014 року
Суддя, заступник голови суду
Бростовська Н.О.
З 8.00 до 24.00 години
Тел. 3-22-20
Керівник апарату суду
Самойлюк О.М.
З 8.00 до 24.00 години
Тел. 3-30-88
Помічник судді
Яроменко І.В.
З 8.00 до 16.00 години
Тел. 3-12-07
Секретар судових засідань
Шаповал Н.Г.
З 8.00 до 16.00 години
Тел. 3-12-07
Архіваріус
Шпитко Л.І.
З 16.00 до 24.00 години
Тел. 3-12-07
Помічник судді
Малий Р.В.
З 16.00 до 24.00 години
Тел. 3-12-07
26 жовтня 2014 року
Суддя, заступник голови суду
Бростовська Н.О.
З 08.00 до 24.00 години
Тел. 3-22-20
Заступник керівника апарату суду
Бершадська О.А.
З 08.00 до 16.00 години
Тел. 3-30-88
Помічник судді
Розгон А.В.
З 08.00 до 16.00 години
Тел. 3-12-07
Секретар судових засідань
Шаповал Н.Г.
З 8.00 до 16.00 години
Тел. 3-12-07
Керівник апарату суду
Самойлюк О.М.
З 16.00 до 24.00
Тел. 3-30-88
Помічник судді
Яроменко І.В.
З 16.00 до 24.00 години
Тел. 3-12-07
Головний спеціаліст з інформаційних технологій
Шкрабак Д.В.
З 16.00 до 24.00 години
Тел. 3-12-07
27 жовтня 2014 року
Суддя, заступник голови суду
Бростовська Н.О.
З 00.00 до 08.00 години
Тел. 3-22-20
Помічник судді
Малий Р.В.
З 00.00 до 08.00 години
Тел. 3-12-07
Головний спеціаліст з інформаційних технологій
Шкрабак Д.В.
З 00.00 до 08.00 години
Тел. 3-12-07
 
Інформація про порядок і підстави звернення громадян до суду при реалізації ними виборчих прав
 
Відповідно до Указу Президента України № 690/2014 від 27.08.2014 року було призначено на 26 жовтня 2014 року позачергові вибори народних депутатів України.
Відповідно до ч.7 ст. 11 Закону України «Про вибори народних депутатів України» виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.
В порядку інформування Савранський районний суд Одеської області повідомляє наступне.
З метою захисту своїх виборчих прав громадяни можуть звертатися до суду – в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, зокрема, виборець (громадянин, який має право голосу у відповідних виборах або референдумі) може оскаржити рішення, дію чи бездіяльність виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, якщо таке рішення, дія чи бездіяльність порушує виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи процесі референдуму його особисто.
Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій, за винятком рішень, дій чи бездіяльності, що визначені частинами третьою - четвертою статті 172 КАС України, оскаржуються до місцевого загального суду як адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної комісії.
У відповідності до ч. 6 ст. 172 КАС України позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій може бути подано до адміністративного суду у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.
Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, що мали місце до дня голосування, може бути подано до адміністративного суду у строк, встановлений частиною шостою статті 172 КАС України, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.
Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, дільничної комісії з референдуму, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може бути подано до адміністративного суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.
Право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або референдумі.
Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії.
Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця.
Суд  вирішує  адміністративні  справи у  дводенний  строк  після  надходження  позовної заяви. Адміністративні  справи  за  позовними заявами, що надійшли до дня голосування,  вирішуються  судом у дводенний строк, але не пізніше ніж  за  дві години до початку голосування. Адміністративні справи за  позовними  заявами, що надійшли у день голосування вирішуються судом   до   закінчення  голосування.  Адміністративні  справи  за позовними  заявами,  що  надійшли  у  день  голосування, але після закінчення  голосування, вирішуються судом у дводенний строк після надходження позовної заяви.
Виборець (громадянин, який має право голосу у відповідних виборах або референдумі) може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність порушують виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи процесі референдуму його особисто.
 
З метою організації роботи Савранського районного суду Одеської області під час виборчого процесу встановлено чергування суддів та  працівників апарату суду, з яким можна ознайомитися  в приміщенні суду на інформаційному стенді та на офіційному веб-сайті суду. Для оперативного вирішення питань щодо прийому позовних заяв, скарг, що стосуються виборчого процесу просимо звертатися за телефоном: (04865) 3-30-88 (протягом усього робочого дня).