flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачем інформації в суді

ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок відшкодування фактичних витрат 
на копіювання або друк  документів, 
які надаються запитувачам інформації

1.       Ця Інструкція згідно п.3 Наказу Державної судової адміністрації України від 07 червня 2012 року № 69, відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»(далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Савранським районним судом в Одеській області (далі – суд).

2.        Структурний підрозділ, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою заступника керівника апарату суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем. 

3.       Заступник керівника апарату суду  не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає канцелярії суду заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

4.       Канцелярія суду на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до заступника керівника апарату суду для надання його запитувачу інформації.

5.       Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

6.       Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).  

7.       Після надходження коштів на рахунок територіального управління від запитувача інформації, канцелярія суду повідомляє службовою запискою з зазначенням дати надходження коштів на рахунок територіального управління.

8.       Заступник керівника апарату суду упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт підрозділ, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ надає копії документів до заступника керівника апарату суду.

9.        Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

10.   Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок територіального управління, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління повідомляє службовою запискою районний суд.

 

 


 

                                                              Додаток 1
 
Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів
 
Послуга, що надається
Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати
Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати