flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Заява про розірвання шлюбу в окремому провадженні

Савранського районного

суду  Одеської області

вул. Генерала Карначова, буд. 5,

смт. Саврань, 66200

 

                                                        Заявник:   П.І.Б.________________________

                                                                           дата народження______________

зареєстрована: ________________

_____________________________

фактично проживає :

____________________________

____________________________

номер телефону (за наявності)

 

                                 Заінтересована особа:   Районний (міський) відділ 

                                                                           охорони здоров'я

                                                                            ___________________________
                                                                                                 (адреса)

ЗАЯВА

про розірвання шлюбу подружжя, які мають неповнолітніх дітей

 

_______ року ми, _______________ та ______________, уклали шлюб, що пiдтверджується копiєю

Свiдоцтва про реєстрацiю шлюбу.

Через рiк пiсля нашого одруження, а саме ______________ року, у нас народилася дитина,

________________________, що пiдтверджується копiєю Свiдоцтва про народження.

Після п´ятнадцяти рокiв спiльного проживання у нас досить часто почали виникати сварки з

рiзних побутових причин.

Крiм цього, ________ вже майже рiк, а саме з _____________ року, перебуває у фактичному

шлюбi з iншою жiнкою.

 З того часу, як ми почали проживати окремо один вiд одного, я матерiально забезпечую свого

сина всiм необхiдним для його фiзичного, духовного та морального розвитку.

_______________року нотаріусом_________було посвiдчено договiр про утримання сина.

Нотарiально засвiдчена копiя цього договору додається до заяви. Вiдповiдно до умов цього

договору батько дитини зобов´язаний сплачувати алiменти на утримання свого сина у розмiрi _________.

Окрiм договору про сплату алiментiв на утримання сина, ми уклали договiр про умови здiйснення

(батьком/матір’ю) права на особисте виховання дитини, в якому ми зазначили, що:

 

  1. Дитина буде проживати разом зi своєю матiр´ю.
  2. Батько буде здiйснювати своє право на особисте виховання свого сина шляхом

систематичних побачень з ним, а також спiльного вiдпочинку.

  1. Окремою умовою в цьому договорi зазначено, що дитина перiодично, а саме один раз на

        два мiсяцi, може вiдвiдувати мiсце проживання батька.

Нотарiально засвiдчена копiя цього договору також додається до цiєї заяви.

Враховуючи все вищезазначене, згоду дружини та дитини на розiрвання шлюбу, а також на пiдставi ст. 109 СК України, ст. 293 ЦПК України,

 

ПРОСИМО:

 

Розiрвати шлюб мiж _______________та _____________________-, зареєстрований _року____________________________

 

 

Додатки:

  1. Копiя свiдоцтва про реєстрацiю шлюбу.
  2. Копiя свiдоцтва про народження.
  3. Нотарiально засвiдчена копiя алiментного договору про утримання дитини.
  4. Нотарiально засвiдчена копiя договору про умови здiйснення права на особисте виховання сина.
  5. Квитанцiя про сплату судового збору
  6. Копiя заяви.

 

 ________________                                                                    _______________

   Дата                                                                                              Пiдпис