flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Заява про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади

Савранського районного

суду  Одеської області

вул. Генерала Карначова, буд. 5,

смт. Саврань, 66200

 

                                                      Заявник:   П.І.Б.________________________

дата народження_______________

зареєстрована: ________________

_____________________________

фактично проживає :

____________________________

____________________________

номер телефону (за наявності)

 

                               Заінтересована особа:   _____________________________

                                                                         _____________________________

_____________________________

                      (адреса)

 

 

ЗАЯВА

про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади

На початку 20__ року ________________ радою _________________  Полтавської області на території

____________________ ради було виявлено безхазяйне нерухоме майно а

саме: ___________________________________, Одеської області.

Пошук власника майна не дав результатів, у зв’язку з цим керуючись ч. 2 статті 335 Цивільного кодексу

України ______ рада звернулася з заявою до __________________територіальної громади Савранського

району Одеської області «______________________________»   як до органу, що здійснює реєстрацію

прав на нерухоме майно, з проханням взяти на облік зазначене нерухоме майно як безхазяйне. Відповідно

до п. 1.3. Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав

на нерухоме майно що затверджено Наказом Міністерства юстиції України № 7/5 від 07 лютого 2002 року

державна реєстрація прав проводиться   реєстраторами  бюро технічної   інвентаризації   (далі   -  БТІ)  у 

межах  визначених адміністративно -  територіальних    одиниць,    обслуговування    на території  яких

здійснюється БТІ,  створеними до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів

України та підключеними до Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Після реєстрації заяви «____» _______________________ радою було подано оголошення у друкованих

засобах масової інформації. Станом на _______________ 20___ року сплив рік з дня взяття на облік

безхазяйної нерухомої речі

Відповідно до ч. 3 ст. 335 Цивільного кодексу України безхазяйна нерухома річ за заявою органу,

уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням

суду у комунальну власність.

Відповідно до Відповідно до статті 13 Конституції України органи   державної   влади   та  органи  місцевого

  самоврядування здійснюють від імені Українського народу права власника  в  межах, визначених  Конституцією.

Так єдиним органом уповноваженим  управляти комунальним майном від імені територіальної

громади __________ є ______________ рада ______________________ Полтаської області.

У зв’язку з цим керуючись, ст. 13 Конституції України, ст. 335 Цивільного кодексу України, ст. 329, 330,

Цивільного процесуального кодексу України

 

ПРОШУ:

  1. Визнати за територіальною громадою _____________ в особі ___________

ради ____________________ Полтавської області право власності на нерухоме майно,

а саме: ___________________________________________________

 

 

Додаток:

  1. Копія оголошення про взяття на облік об’єкту безхазяйного нерухомого майна у засобі масової інформації;
  2. Копія технічного паспорту.
  3. Копія інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно.
  4. Документ що підтверджує сплату судового збору.
  5. Копія позовної заяви та додатків до неї для відправлення відповідачу.

 

 

 _______________                                                               _________________

    Дата                                                                                        Пiдпис