flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Апеляційна скарга на рішення

До Апеляційного суду

Одеської області

вул. Івана та Юрія Лип, 24А,

м. Одеса 65000

(найменування суду, до якого подається скарга)

 

                                      Позивач:      ________________________________

                                                                             (ім’я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або

місцезнаходження, за наявності номер засобу зв’язку)

 

                                    Відповідач:    ________________________________

       (ім’я (найменування) осіб, які

беруть участь у

справі, їх місце проживання або

місцезнаходження, за наявності номер засобу зв’язку)

 

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

на рішення (ухвалу) суду від ___________ року у справі № ______

 

 «___» ________ 201__ року Савранський районний суд Одеської області ухвалив рішення (постановив ухвалу) у

справі № _________ за позовом ____________ до __________ про _____________________. Вважаємо, що вказане

рішення (ухвала) суду підлягає скасуванню в частині _____________________________________________________

(вказати межі оскарження) з наступних підстав.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(ОБГРУНТУВАННЯ апеляційної скарги: в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали

(неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин,

які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження

чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом

обставин правовідносин))

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(ВКАЗАТИ на нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці,

обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів,

використаних судом першої інстанції)

                

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 351-356 ЦПК України, -

 

ПРОШУ:

                Рішення (ухвалу) Савранського районного суду Одеської області від «__»_______ 201_ року

у справі № _________ за позовом ____________ до __________ про _____________________, -

ВКАЗАТИ: СТОСОВНО РІШЕННЯ СУДУ:

  1. Скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог;
  2. Змінити рішення;
  3. Постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закрити провадження у справі або залишити заяву без розгляду.

 

СТОСОВНО УХВАЛИ СУДУ:

  1. Скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;
  2. Змінити ухвалу;
  3. Скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

 

Додатки:

- (перелік документів та інших матеріалів, що додаються: наприклад, довідки, копії рішень та інші;

- копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;

- квитанції про сплату судового збору або документи, підтверджуючі звільнення від сплати судового збору).

 

 

________________                                                                       ______________

(дата)                                                                                                                                                     (підпис)