flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Апеляційна скарга на постанову

До Одеського апеляційного

адміністративного суду

вул. Софіївська, 19,

м. Одеса, 65000

(найменування суду, до якого подається скарга)

Скаржник:    ________________________________

                     _________________________________

  __________________________________

 

(ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка 

подає апеляційну скаргу, а також номер

засобу зв’язку, адреса електронної пошти,

якщо такі є) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГ

на постанову суду від _________ року в адміністративній справі № ______

        «___» ________ 201__ року Кременчуцький районний суд Полтавської області прийняв постанову

в адміністративній справі № _________ за позовом ____________ до __________ про ___________________.

Вважаю, що вказана постанова підлягає скасуванню (зміні) в частині _________________________________

_________________ (вказати межі оскарження) з наступних підстав.

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

(ОБГРУНТУВАННЯ апеляційної скарги: у чому полягає неправильність чи неповнота дослідження доказів і

встановлення обставин у справі та (або) застосування норм права)

 ____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________.

У разі необхідності – зазначити клопотання про витребування нових доказів, про виклик свідків тощо.

Якщо в апеляційній скарзі наводяться нові докази, які не були надані суду першої інстанції, то у ній

зазначається причина, з якої ці докази не були надані.

 

                На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 293-297 КАС України,

 

ПРОШУ:

 

  1. Постанову Савранського районного суду Одеської області від «__»_______ 201_ рокув

адміністративній справі № _________ за позовом ____________ до __________

про ___________________, -

(ВКАЗАТИ:

- Змінити постанову суду;

- Скасувати її та прийняти нову постанову суду;

- Скасувати постанову суду і залишити позовну заяву без розгляду або закрити провадження у справі;

- Визнати постанову суду нечинною і закрити провадження у справі.

 

  1. Прошу розгляд скарги провести з моєї відсутності (вказувати тільки у разі, якщо не бажаєте

  приймати участі у апеляційному розгляді).

 

 

 

Додатки:

-  перелік документів та інших матеріалів, що додаються: наприклад, довідки, копії рішень, постанов та інші;

- копії скарги відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;

- квитанція про сплату судового збору або документи, підтверджуючі звільнення від сплати судового збору.

 

 

_____________                                                                   _________________

(дата)                                                                                          (підпис)